coaching traject gebruiksaanwijzing

In deze ‘gebruiksaanwijzing’ heb ik een aantal zaken op een rijtje gezet waarvan ik het belangrijk vind dat jij ervan op de hoogte bent voor we aan het coaching traject beginnen. Het gaat om praktische informatie en – eigenlijk nog belangrijker wat mij betreft – wat jij van mij mag verwachten als professionele coach. En de verantwoordelijkheid die jij zelf hebt in het traject.

Praktische informatie

Tijdens het coaching traject zullen wij elkaar treffen tijdens een vooraf afgesproken aantal sessies (meestal minimaal 3 en maximaal 6 sessies), van maximaal 1.5 uur per sessie. Er is een mogelijkheid tot verlenging als daar bij het bereiken van het maximaal aantal sessies behoefte aan blijkt te zijn. Dit zal echter alleen gebeuren na overleg met en met toestemming van je werkgever.

De tijdstippen en locaties van de coaching sessies zullen we steeds in overleg vaststellen.

Uiteraard kan het voorkomen dat een geplande coaching sessie vanwege onvoorziene omstandigheden of overmacht door één van ons moet worden afgezegd en verzet. Mocht dit voorkomen dan zullen we elkaar natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte brengen: ik ben bereikbaar via mijn mobiele telefoon (06 5196 8172) of email info@scherptediepteconsultancy.nl.

Wat je van mij mag verwachten

Het coaching traject zal door mij uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot jouw persoon, de aard en omvang van de zaken die onderwerp van het coaching traject zijn, niet naar buiten worden gebracht anders dan met jouw nadrukkelijke instemming.

Wat wel kan voorkomen is dat ik materiaal of casuïstiek uit de sessies gebruik voor cursussen, studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden. Daarbij zal ik echter nooit jouw identiteit en persoonsgegevens vermelden.

De middelen (interventies) die ik zal inzetten zijn toegesneden op de persoonlijke thema’s die in de sessies aan de orde komen en bestaan uit betrouwbare en gevalideerde instrumenten.

Mocht ik tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder mijn werkterrein of deskundigheid vallen, dan zal ik jou daarop attenderen. Indien nodig of gewenst zal ik je verwijzen naar iemand of een instantie die jou op dat moment dan (veel) beter kan begeleiden. De consequenties daarvan voor het traject zullen we in dat geval in goed overleg vaststellen.

Je persoonsgegevens zal ik uitsluitend gebruiken voor mijn eigen activiteiten en bedrijfsvoering. Je kunt de volledige privacy verklaring van scherpte diepte Consultancy hier lezen.

Ik hecht veel belang aan een goed verloop van de sessies en het traject. Evaluatie is daarom belangrijk. Na iedere sessie zal ik vragen: ‘wat ging goed?’ en ‘wat kon beter of anders?’. Halverwege het traject zullen we de doelstelling(en) toetsen aan de actualiteit (gaan we nog in de juiste richting?). En na afloop van het traject zal ik je vragen een evaluatieformulier in te vullen (hoe heb je het gehele traject ervaren?).

Jouw eigen verantwoordelijkheid

De opbrengst van het traject zal groter voor je zijn als je niet alleen tijdens de sessies aan je coaching doelstelling(en) werkt. Daarom zal ik ongetwijfeld “huiswerk” opdrachten aan je meegeven om uit te voeren in de tijd tussen de sessies. Ik zal niet over je schouder meekijken om te controleren of je je huiswerk wel maakt. Het is en blijft jouw traject. En daarmee je eigen verantwoordelijkheid om de tijd en energie te investeren die nodig zijn om je doelstelling(en) te bereiken.

Als coach geef ik geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. Mijn rol is die van begeleider en ondersteuner bij het eigen (verander)proces en de eigen keuzes van jou – de coachee. Hierbij kan wel een scala aan mogelijkheden worden besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording bij jou te ondersteunen. Jij blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes, gedrag en de consequenties daarvan.

Op alle oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook uitgereikt ter ondersteuning van het coaching traject blijft te allen tijde het intellectuele eigendom bij mij rusten. Mocht je iets van dit materiaal willen gebruiken, vraag dan gerust (ik zeg zelden nee).

Tot slot

Een coaching traject is een (mogelijk) spannend en (bijna altijd) intensief proces. Hoewel een heldere doelstelling in principe het uitgangspunt vormt, ligt de weg naar het bereiken van die doelstelling niet bij voorbaat vast. En dat kan onderweg verrassingen opleveren – prettige, onverwachte of niet direct gewenste. Met een open blik en vertrouwen als basis van onze samenwerking zal ik in ieder geval alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om je op dat pad te begeleiden.