coaching

Jij bent een (aankomend) leider, manager of hoogopgeleide professional. Op enig moment worstel je met werk-gerelateerde vragen en dilemma’s. Individuele coaching kan dan een uitstekend hulpmiddel zijn om je loopbaan pad met nieuwe inzichten en energie te vervolgen.

Je vraagstukken kunnen uiteenlopend van aard zijn: van “hoe ga ik om met…?” tot “wat wil ik?” en “hoe krijg ik dat voor elkaar?”. De gemeenschappelijke deler is altijd dat jij aan de slag wil om het antwoord te vinden. Een stap die vrijwel zonder uitzondering een verandering, hoe klein ook, tot gevolg heeft. Professioneel én persoonlijk.

Als coach begeleid ik je bij dit verander proces.

Ik werk vanuit vertrouwen en respect. Gedreven door mijn nieuwsgierigheid naar jou, de wil om je te begrijpen en met een open blik. Scherpte én diepte creëren door vragen stellen, dóórvragen, toetsen en uitdagen. Oplossingsgericht met ruimte voor relativeren en humor. Waar nodig aandacht voor de belemmeringen die je verhinderen om vooruit te komen. Op zoek naar het andere perspectief met een gestructureerde aanpak. Zodat jij de antwoorden vindt om de gewenste en noodzakelijke veranderingen in je professionele leven vorm te geven.

Ik ben ook fotograaf. Ik zet regelmatig beeldtaal, creativiteit en fotografie in als instrument bij coaching.

In 2016 heb ik de NOBCO gecertificeerde opleiding Coach-de-Coach voltooid. Zie mijn curriculum vitae voor meer informatie over mijn achtergrond en ervaring.

Meer informatie over de intake, het coaching traject en de kosten vind je hier.

Je kunt mij uiteraard ook bellen (06 5196 8172) of mailen (info@scherptediepteconsultancy.nl).

For coaching in English, check this page.