photography

Ik ben ook fotograaf. Regelmatig zet ik beeldtaal, creativiteit en fotografie in als instrumenten in coaching, team begeleiding en workshops. Daarnaast richt ik mij een deel van mijn tijd exclusief op mijn fotografie: mijn focus is daarbij documentaire en portretfotografie. Ik ben beschikbaar voor fotografie-in-opdracht, voor privé en zakelijk gebruik. Daarnaast richt ik mij in mijn vrije werk op een aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld mijn langlopende project Modern Living – over de nieuwbouwwijken in en rond Amsterdam en Almere. Een andere serie, *Voetnoot (Nederland op z’n Nederlandst), heeft in 2020 geresulteerd in een expositie – te bezichtigen in een virtuele galerie.

I am also a photographer. I regularly use visual language, creativity and photography as instruments in coaching, team support and workshops. In addition, I focus part of my time exclusively on my photography: in particular documentary and portrait photography. I am available for commissioned photography, for private and business use. In addition, in my non-commissioned work I focus on a number of themes, such as my long-term project Modern Living – about the new housing estates in and around Amsterdam and Almere. Another series, * Footnote (The Netherlands at its most Netherlandish), has resulted in an exhibition in 2020 – on view in a virtual gallery.

Contact: +31 (0)6 5196 8172 ○ info@scherptediepteconsultancy.nl

All photographs on this website © All rights reserved Barbara van Schaik